top of page
Современное офисное здание

Змінюємо світ на краще!

Центр телеметричної медицини

Послуги ЦТМ "Поклик"

Лікувальна робота:

- діагностика та лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних захворювань, травм та отруєнь; 

- призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства;

- електронні направлення на лікування та обстеження в  лабораторії та медичні заклади вторинного рівня;

- надання певних послуг паліативної допомоги (оцінювання тяжкості стану важкохворих, призначення та виписування знеболювальних засобів, призначення лікування за виникнення супутніх симптомів);

направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги;

- проведення окремих заходів медичної реабілітації.

Ведення первинної облікової документації:

- оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Профілактична робота: 

- вакцинація;

- виявлення чинників ризику виникнення різноманітних захворювань;

 - взаємодіємо з надавачами вторинної та третинної медичної допомоги з метою своєчасно діагностики й забезпечити лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних  станів.

24/7 Support

Динамічне спостереження за пацієнтами:

- з розладами здоров'я (з використанням фізикальних, лабораторних досліджень);

- з хронічними захворюваннями;

- за вагітними ;

-  медичне спостереження за здоровими пацієнтами.

Соціальна робота:

- взаємодія із соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

- взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Безкоштовні лабораторні дослідження в від
ЦТМ "Поклик"

  1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

  2. Загальний аналіз сечі

  3. Глюкоза крові

  4. Загальний холестерин

  5. Вимірювання артеріального тиску

  6. Електрокардіограма

  7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії

  8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2

ученый

Центр телеметричної медицини

Стол врача

Принципи функціонування ЦТМ "Поклик"

1. Встановлюємо довірливі відносини між лікарем та пацієнтом

2. Мінімізуємо затрати часу на отримання медичної допомоги

3. Підвищуємо безпечність медичної допомоги та мінімізуємо можливу шкоду для здоров’я пацієнта

4. Працюємо за принципами доказової медицини та використовуємо передові досягнення світової медичної науки

5. Прагнемо зробити Медичну Допомогу максимально економічно ефективною

6. Забезпечуємо доступ до якісної Медичної Допомоги незалежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками

7. Враховуємо індивідуальні потреби кожного пацієнта, зокрема й право на вільний вибір лікаря

bottom of page